Kosteikot

Ruoppaus Koskisella on 10 vuoden kokemus kosteikkojen tekemisestä

Kosteikko on vesistön osa, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa tai muuten erityisen kostea, ja jossa on tyypillistä vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. Kosteikot tehdään ensisijaisesti patoamalla luontaisiin notko- ja painannepaikkoihin, tulva-alueille, pengerretyille kuivatusalueille tai kunnostamalla uomia luonnonmukaisen vesistörakentamisen tai kalataloudellisten periaatteiden mukaisesti. Suurin Ruoppaus Koskisen tekemä kosteikko on Kauljärven 12 ha:n monimuotokosteikko Laitilassa.

Kosteikoista löydät lisätietoa alla olevista linkeistä:

WWF:n sivut
Ympäristö.fi:n sivut

kosteikko