Ruoppaus

Ruoppaus Koskisella on yli 30 vuoden kokemus ruoppaamisesta.

Otamme aina huomioon asiakkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet sekä autamme lupahakemusten täyttämisessä. Ruoppaus toteutetaan useimmiten lautalta ja siinä syntyvät massat maisemoidaan tontille rannan läheisyyteen tai kuljetetaan pois, aina asiakkaan toiveiden mukaisesti.

  • Rantojen ruoppaus
  • Veneväylät
  • Pienvenesatamat
  • Vedenalainen louhinta
  • Rantamuurit
  • Kaapelien upotus

 

 

ruoppaus

Ota yhteyttä ja tehdään sinullekin unelmiesi ranta! OTA YHTEYTTÄ

Ruoppaus- ja niittoilmoituslomake

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).
Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta
ennen töiden aloitusajankohtaa.

ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa ruoppausta koskevan ilmoituksen tai antaa lausunnon. ELY-keskus ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarkempia ohjeita tai kehottaa ilmoittajaa hakemaan 30
vuorokauden kuluessa vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta.

Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua
haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Alle hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen lammen sekä
merenrannoilla alle kymmenen hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen fladan ja kluuvijärven luonnontilan
vaarantaminen on aina kiellettyä ilman aluehallintoviraston lupaa.

Ruoppauslomakkeet ja ohje

Lisätietoa rantojen kunnostuksesta löydät täältä.